Tekniske undersøgelser

Vi har det bedst med, at vores løsninger og forslag er baseret på en passende kombination af viden, erfaring og tekniske undersøgelser.


Vores tekniske udstyr omfatter bl.a.:


Termografisk kamera

Med vores udstyr kan vi kortlægge utætheder og kuldebroer på din ejendom. Vi kan desuden lave lækagesøgning på diverse ledninger.

Som en del af undersøgelsen udarbejdes en kortfattet rapport. 


Fugtmåler

Få overblik over dit indeklima og fugtindholdet i bygningsdelene. En fugtmåling kan ofte afsløre utætheder og fugtophobning, der kan forårsage

betydelige skader på bygningen. 


Endoskop

I mange tilfælde ønskes en besigtigelse af skjulte bygningsdele - Med vores endoskop kan vi ofte undgå destruktive undersøgelser. Vi kan optage både billeder og video. 


Digital lydmåler

Ideel til måling af støjniveauer i boliger, kontorer, offentlige bygninger - både inde og ude. 

Lydniveauet kan måles i et bredt område fra 35 til 130 dB.

Udstyret kan frekvensvægte for simulering af den menneskelige høreopfattelse.