Forsikringsskader

Har din bygning været udsat for brand-, vand- eller stormskade, skal du søge dækning via din almindelig husforsikring. 


Opdager du skader på en ejendom du har erhvervet inden for de seneste år, vil den ofte være omfattet af en ejerskifteforsikring eller en byggeskadeforsikring. 


I alle tilfælde kan det være en fordel at lave en aftale med en rådgiver, der kan varetage dine interesser i relation til forsikringsselskabet og håndværkere. 


Forsikringsskader på alle typer af ejendomme.

Hansen Advice har mange års erfaring i alle former for byggerier og byggeteknik. Vi har desuden udført en række tilsynsopgaver og gennemført snesevis af syn- og skønsager - vi ved derfor, hvad der skal kigges efter!


Bliver mit forsikringsselskab fornærmet, hvis jeg ønsker en rådgiver til at hjælpe mig?

NEJ! 

I mange forsikringsselskaber er du som ejer faktisk dækket - inden for rimelighedens grænser - for udgifter til relevant byggeteknisk og økonomisk rådgivning.

Mange forsikringsselskaber oplever også, at deres egen sagsbehandling bliver smidigere og hurtigere, hvis husets ejer får professionel hjælp. 


Eksempler på opgaver Hansen Advice kan assistere med i forsikringssager: 

- Afhjælpningsomkostninger (hvad koster det at udbedre skaderne?)

- Skadesgrad (er huset totalskade jf. ejerens police?)

- Fastlæggelse af skadens omfang inkl. følgeskader

- Forhandlinger med forsikringsselskab

- Tilsyn med håndværkere 

- mv. 


Kontakt os, hvis du oplever en skade på din ejendom. Det kan spare dig for tid og penge - og sikre, at afhjælpningen sker korrekt og i den rette kvalitet.