Byggesagkyndig bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning - En vigtig del af et godt projekt

Projektorganisation

Eksempel på projektorganisation

Ved huskøb eller mindre byggeprojekter kan vi være behjælpelige med besigtigelse og gennemgang af ejendommen og dens tekniske dokumenter, byggetilladelser, beregning af økonomiske overslag på diverse renoveringer og tilbygninger, indhentning af tilbud fra håndværkere, fagtilsyn mv.


Ønsker du hjælp til større projekter, assistere vi gerne med bygherrerådgivning, fordi......


Bygherrerådgivningen kan være essentielt for, om dit projekt bliver succesfuldt og lever op til dine forventninger.


God bygherrerådgivning er også en god forretning, da det bl.a. er med til at sikre projektgrundlaget, gode aftalegrundlag og en opfølgning på tidsplaner, økonomi og kvalitet undervejs i processen. 


Bygherrerådgiveren er din loyale, uvildige og professionelle rådgiver, der varetager dine interesser og mål som projektejer bedst muligt.


Normalt opdeles bygherrerådgivningen i 5 faser, fra du får idéen til byggeriet er taget i brug.


Fase1. Idé & Program

Det er fra starten vigtigt, at kunden/projektejeren etablerer et klart og realistisk billede af projektet, det forudsætninger og de forventede resultater. Dette vil lette processen og beslutningstagninger i det videre forløb.

Nogle af de spørgsmål der skal stilles er f.eks.:

 • Kundens rolle under processen?
 • Hvad er de reelle ønsker og behov for kunden?
 • Kundens økonomiske budget?
 • Særlige juridiske forhold?
 • Forventninger til tidsplan?
 • Prioritering af kundens ønsker og behov?

 

På baggrund af bl.a. disse spørgsmål, kan der udarbejdes oplæg til:

 • Myndigheds- og miljøforhold
 • Byggeprogram
 • Beskrivelser (materialer, funktioner mv.)
 • Budgetter
 • Tidsplaner
 • Entrepriseform
 • Udbudsstrategi mv..


Når alle disse forhold er klarlagt kan projekteringen og den mere detaljerede planlægning af byggeriet gå i gang.


Fase 2. Projektering og planlægning

Afhængig af, hvilken entrepriseform kunden ønsker at benytte sig af, fastlægges projektets organisation og der igangsættes projektering ved arkitekt og ingeniør. Under projekterings- og planlægningsfasen, sikrer bygherrerådgiveren bl.a.:

 • Gennemførelse af projekterings- og bygherremøder
 • Leverance af de ydelser som er aftalt med arkitekt og ingeniør
 • Effektiv projektorganisation og -kommunikation
 • Rettidige projektbeslutninger
 • Opfølgning på projketeringstidsplaner og -økonomi
 • Løbende overblik for kunden - tid, økonomi, kvalitet, funktion mv.
 • Myndighedsgodkendelser via indkøbte projekteringsydelser mv.
 • Udarbejdelse af udbudsmaterialer


Herefter er projektet klart til at blive udbudt til de udførende.

(Bemærk: Ved totalentrepriser håndteres projekteringen af entreprenøren og bygherrerådgiveren kan - sammen med kunden - tilknytte nødvendige samarbejdspartnere til at assistere med fastlæggelsen af projektets endelige udformning.)


Fase 3. Udbuds- og kontraktfasen

På baggrund af den gennemførte projektering og planlægning inkl. udarbejdelse af udbudsmaterialer, skal projektet udbydes og kontraheres. Bygherrerådgiverens opgaver kan i den forbindelse indeholde sikring af f.eks.:

 • Endelig kvalitetssikring af entrepriseudbudsmaterialer
 • Udbud af entrepriser   
 • Afholdelse af licitation
 • Gennemgang og vurdering af tilbud
 • Tilpasning af projekt, budgetter, tidsplaner mv. afhængig af indkomne tilbud
 • Udarbejdelse og forhandling af kontrakter og aftalegrundlag


Projektet er nu klar til udførelse.


Fase 4. Byggefasen

Under selve byggeriet kan bygherren rolle være, at:

 • Deltage i projektgennemgangsmøder
 • Deltage i byggemøder
 • Løbende opfølgning på tidsplaner og budgetter
 • Pladstilsyn til sikring af byggeriets kvalitet og overensstemmelse med kontrakter og aftalegrundlag
 • Gennemførelse af afleveringsforretning og -dokumentation


Når byggeriet er afleveret kan det tages i brug og overgår dermed til driftsfasen.


Fase 5. Driftsfasen

Efter afleveringen kan bygherrerådgiveren være behjælpelig med, at:

 • Opfølgning på afleveringsforretningen og mangelafhjælpninger
 • Gennemføre 1- og 5-års gennemgange
 • Planlægning og budgettering af vedligeholdelse af bygninger og udenomsarealer
 • Evaluering af projektet


De beskrevne faser og deres indhold er blot eksempler på, hvad vi tilbyder - der kan suppleres med andre services og ydelser, helt efter kundens ønsker og behov.


Vi kan levere enkelte dele af faserne og deres indhold - eller vi kan supportere hele processen.


Vi tilbyder vores assistance til alle typer af bygherrer og på langt de fleste typer og størrelser af byggerier - og vi gør det både i forbindelse med nybyggeri, omforandringer og ved renoveringer.


Du er derfor meget velkommen til at kontakte os, uanset om det drejer sig om opgaver i forbindelse med private boliger, offentlige byggerier eller erhvervsejendomme.

Byggeproces

Eksempel på byggeproces

Assistance fra en byggesagkyndig rådgiver kan have stor betydning - uanset om opgaven er stor eller lille.


Har du brug for hjælp i forbindelse med grund-/huskøb, til- og ombygninger eller nybyggeri, er du meget velkommen til at henvende dig.