Andre ydelser


Syn og Skøn:

Tilbyder rådgivning og partsrepræsentation i syns- og skønsforretninger.

Udpeget som syns- og skønsmand for "Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg".

Optaget i Teknologisk Instituts database over syns- og skønsmænd.

Optaget i Ingeniørforeningens fortegnelse over syns- og skønsmænd.


Facadekonstruktioner:

Specialist omkring kontraktforhold, -betingelser, kravspecifikationer (energi, lyd, statik mv.) og udbud af vinduer, døre, solafskærmning mv. 


Undervisning:

Siden 2016 tilknyttet Byggekoordinatoruddannelsen på Erhvervsakademi MidtVest som ekstern lektor.

Underviser i byggeforståelse og projektstyring.


Vurderingsmand:

I perioden 2015 - 2021 udpeget af Byrådet som formand for vurderingsmændene i Holstebro Kommune.