Services og ydelser

tilbyder en række forskellige former for rådgivning, når du

bestemmer dig for at bygge nyt, til eller om - eller skal have godt styr på din projektledelse. .Bygherrerådgivning:

Ved at tilknytte dit projekt en bygherrerådgiver, sikrer du, at dine visioner og mål for projektet opfyldes bedst muligt.


Projektledelse:

Dit projekts succes står og falder ofte med projektledelsen - god projektledelse bidrager til, at  dine planer og ønsker til projektets tidsforbrug, kvalitet og økonomi sikres bedst muligt.

Det er vigtigt at definere og afgrænse projekter tidligt i forløbet, for dermed at skaffe dig det bedste grundlag for at træffe velovervejede og langsigtede beslutninger.


Det skaber værdi for dig.


Byggeprojekt

Driftsrådgivning:

Det er også væsentligt at klarlægge og planlægge driften af dine bygninger, veje, grønne områder mv. - set over anlæggenes levetid, kan udgifterne til drift og vedligehold langt overstige værdien af selve anskaffelsen.   

Et indgående kendskab til disse forhold og denne type af opgaver og problemstillinger, kan derfor være en rigtig god forretning og forbedre kvaliteten af anlæggene over deres levetid. .

Det kan du se mere om under driftsrådgivning.

Syn & Skøn m.m.

Med over 25 års erfaring i bygge- og anlægsbranchen varetages opgaver i forbindelse med skønsforretninger for Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg samt de civile domstole.

Se mere her.