Home
Hansen Advice Holstebro


Services og ydelser indenfor byggeri, anlæg, drift & vedligehold mv.


  • Bygherrerådgivning
  • Byggesagkyndig
  • Projektledelse
  • Driftsrådgivning
  • Syn & skøn m.m.Kom godt i gang -


                      - og sikkert i mål med dine projekter

 

Over 30 års virke i bygge- og anlægsbranchen -

 

- erfaring som bygherre, rådgiver og entreprenør

UDPLUK AF AKTUELLE PROJEKTER

 

Bygherrerådgivning - til- og ombygning

Myndighedsprojekt

Økonomisk budget

Udbudsmateriale

Kontrakt med entreprenører

Byggetilsyn


Byggetilsyn på ny villa i Tarm

Opstartsmøde

Løbende byggetilsyn (ca. 10 pladsbesøg)

Føraflevering

Afleveringsforretning

Bygherrens ønsker aflevering til tiden, overholdelse af budget og håndværksmæssig korrekt udførelse af byggeriet. 


Løbende syns- og skønssager

For tiden arbejder vi med 4 skønssager - Emnerne er gulv- og flisearbejder, sætningsskader, fugtproblemer, facadekonstruktioner, fuger mv. 

Et eksempel på vores bredde og dybde i byggetekniske kompetencer.  


www.protecservice.dk

I samarbejde med Ulnits Tømrer Service tilbydes rådgivning, reservedele og service inden for vinduer og døre - vores speciale er produkter fra PRO TEC Vinduer A/S - tryk på linket herover.  

Vi bruger cookies.

Okay