Home


Services og ydelser indenfor byggeri, anlæg, drift & vedligehold mv.


  • Bygherrerådgivning
  • Byggesagkyndig
  • Køberrådgivning
  • Forsikringsskader
  • Projektledelse
  • Driftsrådgivning
  • Syn & skøn m.m.


Kom godt i gang -


                      - og sikkert i mål med dine projekter

 

Over 30 års virke i bygge- og anlægsbranchen -

 

- erfaring som bygherre, rådgiver og entreprenør

UDPLUK AF AKTUELLE PROJEKTER


Byggetilsyn på ny villa (træ) i Struer

Løbende byggetilsyn (ca. 10 pladsbesøg)

Tilsynsnotater/dokumentation

Slutgennemgang

Bygherrens ønsker håndværksmæssig korrekt udførelse af byggeriet


Byggetilsyn på ny villa i Tjørring

Løbende byggetilsyn (ca. 10 pladsbesøg)

Tilsynsnotater/dokumentation

Slutgennemgang

Bygherrens ønsker håndværksmæssig korrekt udførelse af byggeriet


Vedligeholdelsesplan - ejerforening Byggeteknisk gennemgang - 48 lejligheder.

Forslag til afhjælpning af skader.

Budgetter for afhjælpning de næste 10 år.

Opsparingsbudget


Køberrådgivning - udlejningsejendom

Byggeteknisk gennemgang.

Forslag til afhjælpning af skader.

Budget for afhjælpning de næste 5 - 10 år.

 

Bygherrerådgivning - til- og ombygning, landejendom i Hjerm

Myndighedsprojekt

Økonomisk budget

Udbudsmateriale

Kontrakt med entreprenører

Byggetilsyn


Løbende syns- og skønssager

For tiden arbejder vi med 4 skønssager - Emnerne er bygningsskader efter gravearbejde, stort springvandsprojekt, nedsivningsanlæg skiférfacader mv.